SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SWZ

SWZ - zmiana

zał nr 1 Projekt umowy

zał nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków

zał nr 3 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

zał nr 4 Wykaz robót

Ogłoszenie w BZP

Ogłoszenie w BZP - zmiana

Dokumentacja projektowa:

A2 rzut parteru

A3 rzut 1 piętra

Rys. nr 1 Instalacje parter

Rys. nr 2 Instalacje I Piętro

Rys. nr 7 Oświetlenie parter

Rys. nr 8 Oświetlenie I piętro

Rys. nr 12 Trasy kablowe parter

Rys. nr 13 Trasy kablowe I piętro

Rys. nr 16 Schemat zasilania i pomiaru energii

Rys. nr 17 Rozdzielnia Rum

Rys. nr 18 Tablica TP

Rys. nr 19 Tablica TP1

Rys. nr 20 Tablica TP2

Rys. nr 21 Tablica TP3

Rys. nr 22 Tablica TB

Rys. nr 23 Tablica TB1

Rys. nr 24 Tablica TO1

Rys. nr 25 Tablica TO2

Rys. nr 26 Tablica TM

Rys. nr 27 Tablica TPS

Rys. nr 28 Tablica TKl

Rys. nr 29 Tablica Tw1

Rys. nr 30 Tablica Tw2

T2-T5. Rzuty-1

T2-T5. Rzuty-2

T6. Schemat LAN

T7. Szafy GPD

T8.Szafy GPD-Z

T9. Szafy PPD

T10-T13. Rzuty

T14. Schemat CCTV

T15. Schemat SSWiN

T16. Schemat KD

Architektura:

A2 - rzut parteru

A3 - rzut piętra I

A7 - przekrój A-A

A8 - przekrój B-B

A9 - przekrój C-C

A10 - przekrój D-D

A25 - detal 3 - parapet

A34 - schemat układu sufitów podwieszanych w sąsiedztwie okien

A35 - rzut sufitów nad parterem

A36 - rzut sufitów nad piętrem I

A39 - posadzki parter

A40 - posadzki piętro I

A43 - pom. higieniczno-sanitarne

A44 - pom. higieniczno-sanitarne

A45 - pom. higieniczno-sanitarne

A46 - pom. higieniczno-sanitarne

A47 - pom. higieniczno-sanitarne

Opis techniczny

Instalacje elektryczne

Opis część elektryczna

Rys. nr 1 Instalacje parter

Rys. nr 2 Instalacje I Piętro

Rys. nr 7 Oświetlenie parter

Rys. nr 8 Oświetlenie I piętro