Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację operacji, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze": "Międzyzdrojska Biblioteka - nowe horyzonty (zakup sprzętu komputerowego i sprzętu multimedialnego z dnia 15.09.2023)

 

Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację operacji, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze": "Międzyzdrojska Biblioteka - nowe horyzonty (zakup sprzętu komputerowego i sprzętu multimedialnego z dnia 15.09.2023)

Opis szczegółowy sprzętu komputerowego i multimedialnego

Wzór formularza oferty