Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło nr 19 oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pt.: „Bohater literacki - mój autorytet”.

Konkurs jest skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest wykonanie 1 pracy plastycznej inspirowanej książką, w której bohaterem jest postać godna naśladowania np.: „Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett, „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” Hugh Lofting, „Baltic pies, który płynął na krze” Barbara Gawryluk, „Jak Lolek został papieżem” Mariusz Wollny, „Która to Malala” Renata Piątkowska, „Mieszko, ty wikingu” Grażyna Bąkiewicz, itp. Bohater może być postacią realną, fikcyjną lub historyczną – np. człowiek, zwierzę, postać z bajki. Prace przyjmowane będą do 10 kwietnia 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach. Prace, które zostały nadesłane na konkurs w 2020 r. będą przypisywane do kategorii wiekowej zgodnie z datą dostarczenia pracy.

Regulamin Konkursu Plastycznego pt. „Bohater literacki – mój autorytet”

1. Organizator konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Nr 19 w Międzyzdrojach     

2. Cele konkursu

- rozbudzenie u dzieci i młodzieży wyobraźni oraz możliwość zaprezentowania zdolności plastycznych

- propagowanie czytelnictwa oraz zwiększenie zainteresowania literaturą dla dzieci i młodzieży

- aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz rozwój osobisty

3. Przedmiot konkursowej rywalizacji

Zadaniem uczestników jest nadesłanie 1 pracy plastycznej inspirowanej książką, w której bohaterem jest postać godna naśladowania np.: „Tajemniczy ogród” F. H. Burnett, „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicz, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” H. Lofting, „Baltic pies, który płynął na krze” B. Gawryluk, „Jak Lolek został papieżem” M. Wollny, „Która to Malala” R. Piątkowska, „Mieszko, ty wikingu” G. Bąkiewicz,  itp. Bohater może być postacią realną, fikcyjną lub historyczną  – np. człowiek, zwierzę, postać z bajki. 

4. Formy pracy

- format A2

- dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (np. farba, ołówek, węgiel, witraż, kredka)

- liczy się pomysłowość, oryginalność, nowatorskie techniki oraz oddanie klimatu niesamowitych przygód bohaterów książek

- na odwrocie pracy prosimy umieścić tytuł książki, która była inspiracją; imię bohatera, jakiego przedstawia praca; imię, nazwisko i wiek autora pracy; nazwę szkoły lub instytucji oraz imię i nazwisko opiekuna/instruktora oraz napisać jedno zdanie, dlaczego uczestnik wybrał danego bohatera – co w jego postawie, czynie wzbudziło zainteresowanie.

- Uwaga! Jedna praca - jeden autor. 

5. Czas trwania konkursu

- Konkurs trwa: 11.01.2021- 10.04.2021 r. Termin nadsyłania prac mija 10.04.2021 r. 

- Prace, które zostały nadesłane na konkurs w 2020 r. będą przypisywane do kategorii wiekowej z zgodnie z datą dostarczenia pracy.

6. Miejsce składania prac

Prace należy przesyłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna, 72-500 Międzyzdroje ul. Norwida 15, tel. (91) 32-80-442

7. Jury

- Profesjonalne jury będzie powołane przez organizatora. Decyzje jury zapadają w głosowaniu większością głosów.

8. Uczestnicy konkursu

- Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

- Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac zaprezentowanych na wystawie 

9. Nagrody

- Autorzy najlepszych prac uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i książkowymi

- Przewidziane są wyróżnienia nagrodzone przez prywatnych sponsorów i inne instytucje                        

- Jedną nagrodę w konkursie przyznaje komisja SBP w Międzyzdrojach

10. Wyniki konkursu

- Organizatorzy poinformują szkoły oraz instytucje, do których uczęszczają osoby nagrodzone, o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród do 30.04.2021 r. W związku z pandemią organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy oficjalnego wręczenia nagród.

- Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

- Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach (www.biblioteka.miedzyzdroje.pl) 

11. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości

informacji o laureatach. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu konkursu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informują, iż:

1. Administratorem Pana/i/dziecka danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Międzyzdrojach 72-500 przy ulicy Norwida 15

2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Międzyzdrojach jest Pani Anna Piecyk nr tel.: 91 32 80 442, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Dane Pani/Pana/dziecka nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

4. Dane Pana/i/dziecka będą przechowywane tylko na czas trwania konkursu plastycznego i wystawy pt. „Bohater literacki – mój autorytet”

5. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich/dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO (później UODO), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych Pana/i/dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

7. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie

8. Dane Pana/i/dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani również  w formie profilowania.