13 października 2018 r. dzieci, młodzież i dorośli wzięli udział w grze terenowej zorganizowanej Klub Przewodników PTTK "Na wyspach" z okazji 100 rocznicy odzyskania

przez Polskę niepodległości. W bibliotece mieścił się jeden z punktów kontrolnych. Uczestnicy losowali i odpowiadali na pytania dotyczące niepodległości. Po udzieleniu poprawnych odpowiedzi, grupy otrzymywały potwierdzenie zaliczenia zadania i szły do kolejnego punktu kontrolnego.