Niezmiernie miło nam poinformować, że otrzymaliśmy Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Wniosek złożony przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach pt. „Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego” został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na kwotę 1 040 083,00 zł. Autorką wniosku jest Dyrektor Biblioteki Andżelika Gałecka, którą w kwestiach technicznych i budowlanych wspierali Mateusz Flotyński oraz Tomasz Iwaszczyszyn. Koszty ogólne zadania to: 1 793 419,00 zł, z czego 753 336,00 to wkład własny.

„Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego” – to projekt inwestycyjny związany z wykończeniem pomieszczeń (stan „pod klucz”) oraz zakupem wyposażenia i sprzętu, w nowo wybudowanym obiekcie „Centrum Administracyjno-Kulturalne” w Międzyzdrojach, w części przeznaczonej dla Biblioteki, opierający się na dostępności, nowoczesności oraz podnoszeniu standardów wszechstronnej działalności instytucji kultury.

„Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego” zostanie wyposażona w sprzęt i systemy wysokiej jakości wspierający dostępność do dóbr kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz windy i toalet dla niepełnosprawnych, które są już standardem w nowopowstających obiektach, biblioteka będzie dysponować m.in. planami tyflograficznymi, systemem pętli indukcyjnej, oznaczeniami pomieszczeń oraz nakładkami na końcach poręczy przy schodach w języku Brailla’a, stanowiskiem komputerowym dla osób niewidomych, powiększalnikiem dla osób niedowidzących, sprzętem do audiodeskrypcji, przenośnym sprzętem z oprogramowaniem Mówik 2.0…

 

nprcz belka ik kolor rgb