Międzyzdrojska biblioteka zakończyła projekt realizowany przez Komisja Europejska w Polsce w Polsce oraz Fundacja Civis Polonus „Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej”.
W dniach 29 lutego – 1 marca 2024 r. odbyło się wprowadzające szkolenie w Warszawie. Celem projektu było wsparcie mieszkańców z miejscowości do 50 tys. w uczestnictwie w europejskich sprawach publicznych oraz rozwój bibliotek jako miejsca informacji i spotkań o Unii Europejskiej. Szkolenie odbywało się w Bibliotece Publicznej miasta stołecznego Warszawa. Brało w nim udział łącznie 12 uczestników z bibliotek zakwalifikowanych do projektu spośród 64 zgłoszeń. Dzięki projektowi powstał w naszej bibliotece kącik, w którym można znaleźć materiały dotyczące Unii Europejskiej: książki oraz broszury informacyjne. Odbyły się także otwarte spotkania z mieszkańcami, które poprowadzili eksperci Team Europe Direct dr Marta Szulc oraz dr Filip Tereszkiewicz. Były to:
- 29 kwietnia 2024: „Instytucje unijne i zaangażowanie obywatelskie, wybory do Parlamentu Europejskiego”,
- 15 maja 2024: „20 lat Polski w Unii Europejskiej”,
- 5 czerwca 2024: „Unia Europejska i bezpieczeństwo w kontekście geopolitycznym”,
- 21 maja 2024: lekcja biblioteczna dla uczniów klas siódmych i ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, którą poprowadził bibliotekarz Szymon Głod.
W czasie spotkań zostały nakreślone podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej i jakie organy potrzebne są do podejmowania decyzji. Zwrócono uwagę na potrzebę zaangażowania obywatelskiego, a także jak efektywnie szukać wiarygodnych informacji. Ważnym tematem było 20 lat Polski w strukturach unijnych. Omówiony został bilans członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej oraz korzyści polityczne, ekonomiczne i społeczne, które zyskała Polska po wstąpieniu w jej struktury. Poruszano kwestię bezpieczeństwa krajów unijnych, siły militarnej państw i funduszy przeznaczanych na obronność.
W czasie lekcji bibliotecznej dla młodzieży klas siódmych i ósmych scharakteryzowano funkcjonowanie instytucji Unii Europejskiej: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Europejska czy Trybunał Sprawiedliwości. W części warsztatowej na kartach brystolu młodzi ludzie mogli wyrazić w formie pisemnej i rysunków jak chcieliby widzieć Unię Europejską i własny w niej udział.
Projekt zakończył się spotkaniem podsumowującym 14 czerwca 2024 r. w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Uczestniczył w nim z międzyzdrojskiej biblioteki starszy bibliotekarz Szymon Głod. Biorący udział w spotkaniu wymieniali się doświadczeniami zdobytymi w trakcie trwania projektu oraz zdali relację z odbytych spotkań i lekcji bibliotecznych.
Międzyzdrojscy bibliotekarze serdecznie dziękują za umożliwienie wzięcia udziału w zrealizowanym projekcie Komisji Europejskiej i całemu zespołowi fundacji Civis Polonus oraz za wsparcie mentorów.
 
Starszy bibliotekarz
Szymon Głod