21 maja 2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyła się lekcja biblioteczna realizowana w ramach projektu „Moja biblioteka – przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej”. Jest to projekt Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce realizowany przez Fundację Civis Polonus.

W lekcji uczestniczyli uczniowie klas siódmych i ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. W czasie spotkania uczestnicy dowiedzieli się jaką rolę pełnią i czym zajmują się w Unii Europejskiej takie instytucje jak Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Europejska czy też Trybunał Sprawiedliwości. Młodzi ludzie wchodząc na profile instytucji za pomocą smartfonów pozyskali informacje na tematy bieżących spraw europejskich. Mogli oni sprawdzić jak podejmowane są ważne decyzje w Unii, co dla naszego regionu zostało już zrobione, a także czym zajmuje się europejski wolontariat. W podziale na kilka grup uczniowie wyszukiwali informacji o Unii oraz podzielili się wiedzą zdobytą za pomocą Internetu. Bibliotekarze zapoznali młodych odbiorców także z ciekawostkami m.in. o swobodzie miejsca zamieszkania, podejmowaniu pracy, a także o tym, że Unia Europejska, to także terytoria położone poza Europą jak Gujana Francuska czy Majotta. Uczniowie byli bardzo zainteresowani podjętym tematem, nie zabrakło pytań i wzajemnych rozmów o Europie. W części warsztatowej spotkania młodzież na kartach brystolowych mogła pisemnie oraz w formie rysunkowej wyrazić to, jaką chcieliby widzieć Unię Europejską w przyszłości oraz jakie mają wobec niej oczekiwania, a jednocześnie obawy. Bardzo budujące okazało się to, że młodzi ludzie już w tak młodym wieku potrafią zrozumieć czym jest język, kultura oraz to jak należy być sprawiedliwie traktowanym. Młodzież w swych pracach pokazała, że jako ludzie jesteśmy różnorodni, a jednocześnie możemy być zjednoczeni. Zwrócono również uwagę na to jak ważne jest nasze bezpieczeństwo europejskie. Praca w grupach dała nam wiele satysfakcji, a wykonane plakaty zostaną częścią naszego kącika europejskiego. Na koniec lekcji odbyła się prezentacja prac powstałych podczas spotkania.